Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

12.12.2023

Podpisane so pogodbe ESRR za prve odobrene projekte Interreg programa Slovenija-Madžarska

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki deluje kot Organ upravljanja Interreg programa Slovenija-Madžarska v programskem obdobju 2021–2027, je v ponedeljek, 4. decembra 2023, v Beltincih organiziralo slovesnost ob podpisu pogodb o sofinanciranju s sredstvi ESRR za standardne projekte, ki so bili odobreni v prvem roku za oddajo v okviru odprtega javnega razpisa.

Po uvodnem kratkem kulturnem programu je župan občine Beltinci pozdravil vse udeležence, vodja Organa upravljanja pa jim je izrekel dobrodošlico. Od 11 standardnih projektov, ki so bili potrjeni v prvem roku za oddajo projektnih predlogov, je bilo s strani Organa upravljanja in vodilnih partnerjev podpisanih 7 pogodb, in sicer za projekte RISKHUB II, Messages, ICDM, Right Skills 4U, In2Local, EnerTy ter Keep Young and Fit.

Odobreni projekti bodo učinkovito prispevali k zmanjšanju in odpravi energetske revščine, kakor tudi k izboljšanju pripravljenosti na nesreče ter odzive na tveganja, povezana s podnebnimi spremembami in s pomočjo okrepljenega sodelovanja med prostovoljnimi gasilskimi enotami se bodo z razvojem interoperabilnosti v obmejnem območju med Slovenijo in Madžarsko tveganja zmanjšala. Zahvaljujoč večjemu izvrševanju načel krožnega gospodarstva se bodo med proizvajalci živil in podpornim okoljem spodbujale trajnostne potrošniške navade. V turističnem sektorju se bo poleg razvoja inovativnega modela kolesarskih destinacij v slovensko-madžarski obmejni regiji okrepila tudi vloga romarskega turizma. Obstoječa romarska območja bodo povezana in ustvarjena bo nova romarska pot. Zahvaljujoč učinkovitejšim in bolj vključujočim naložbam v razvoj usposabljanja in poklicnega izobraževanja bodo mladi v obmejni regiji imeli več možnosti izbire poklicne poti, njihova znanja in spretnosti, ki so bistvenega pomena za zeleni in digitalni prehod, pa bodo izboljšana. Izvajale se bodo tudi dejavnosti na temo prehranjevalnih in gibalnih navad mladih, kjer je treba veliko storiti: z usklajenim pristopom k tem vprašanjem bodo slovenske in madžarske institucije iskale primerne rešitve.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino