Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

13.12.2021

3,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za negovalno bolnišnico v Novem mestu

Ljubljana, 13. december 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »COVID19 – Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice – preureditev starega internega oddelka SB Novo mesto«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 6 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU prispeval dobrih 3,8 milijona evrov. Iz omenjenih virov React-EU smo v letošnjem letu za slovensko zdravstvo namenili že 75,1 milijona evrov evropskih sredstev, od tega za negovalne bolnišnice 20,1 milijona evrov. V okviru ureditve negovalnih oddelkov je bilo tako zagotovljenih kar 226 postelj za paciente s covidom-19.

Ministrstvo za zdravje bo v okviru projekta preuredilo stari interni oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto tako, da bo omogočal kakovostne pogoje za neakutno in paliativno bolnišnično obravnavo. Prenovljena stavba bo imela v pritličju predvsem skupne prostore za Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (NBO), kot so prostori za izvajanje različnih terapij in delavnic ter dnevni prostor za obiske svojcev, v prvem in drugem nadstropju Oddelek za NBO, v tretjem nadstropju pa oddelka za NBO in paliativno oskrbo. V okviru tega projekta bo Splošna bolnišnica Novo mesto pridobila kar 44 novih postelj za bolnike, obolele za covidom-19. S to naložbo bo Ministrstvo za zdravje izboljšalo pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene dejavnosti v omenjeni bolnišnici, prispevalo pa bo tudi k izboljšanju dostopnosti zdravstvenih storitev v Jugovzhodni Sloveniji.

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo v letošnjem letu namenili že 75,1 milijona evrov za krepitev slovenskega zdravstvenega sistema iz pobude React-EU, od tega za štiri negovalne bolnišnice 20,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz virov React-EU. V okviru ureditve negovalnih oddelkov je bilo tako zagotovljenih kar 226 postelj za paciente s covidom-19.

S tem nadaljujemo naše poslanstvo vračanja evropskih sredstev ljudem – tudi preko ustrezne zdravstvene infrastrukture in boljše zdravstvene oskrbe.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino