Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

20.10.2021

7 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za inovacije in razvoj

Ljubljana, 16. avgust 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »React EU – Varovanje inovacijskega potenciala«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), znaša dobrih 29 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU prispeval 7 milijonov evrov. Gre za že osmo naložbo iz pobude React-EU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

Javna agencija SPIRIT bo v okviru projekta podjetjem, katerih raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4, dodeljevala spodbude manjših vrednosti z izvedbo javnih pozivov. S tem bo podjetjem pomagala ohranjati inovacijski potencial, prednostno na področju digitalizacije ter zelenega in krožnega gospodarstva.

Primarni namen projekta je podjetja spodbuditi, da kljub oteženi gospodarski situaciji raziskovalni kadri ostanejo polno zaposleni, s tem pa razvojni projekti ne izgubijo zagona.

Gre že za osmo naložbo iz pobude React-EU v letošnjem letu. Natančneje, februarja je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,6 milijona evrov za projekt »COVID19 – Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«, marca 4,5 milijona evrov za projekt »COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana«, v začetku maja 1,5 milijona evrov za projekt »COVID19 – informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni«, konec maja 93 milijonov evrov za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«, sredi junija pa 30 milijonov evrov za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)« in 50 milijonov evrov za projekt »COVID19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«. Julija pa smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrili 13 milijonov evrov – prav tako iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude React-EU – za projekt »React EU – Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP«.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino