Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

20.10.2021

93 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za kvalitetno in varno starost v javnem institucionalnem varstvu v vseh slovenskih regijah

Ljubljana, 28. maj 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, znaša 93 milijonov evrov, sredstva pa bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Gre za že četrto naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev, reševanje kritičnih razmer, pokrivanje vrzeli, zagotavljanje ustreznih standardov v institucijah socialnega varstva ter podpora procesu deinstitucionalizacije. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa: prilagoditev obstoječe infrastrukture in novogradnja domov za starejše (nadomestna gradnja) – v obeh sklopih bodo sofinancirani tisti projekti, ki bodo prispevali vsaj k enemu od ciljev javnega razpisa: izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z odpravo tri ali več-posteljnih sob, zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti ter vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con.

Poleg tega bo v okviru drugega sklopa sofinanciranih do 300 postelj oz. mest v DSO.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo razpis objavilo predvidoma danes, 28. maja 2021.

Gre za že četrto naložbo iz pobude React-EU v zadnjih mesecih. Spomnimo, februarja 2021 je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,6 milijona evrov za projekt »COVID19 – Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«, marca 2021 4,5 milijona evrov za projekt »COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana«, maja 2021 pa še 1,5 milijona evrov za projekt »COVID19 – informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni«.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino