Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

23.12.2021

Čiste vode za zeleno Slovenijo: Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje v porečju Drave

Ljubljana, 23. december 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Hoče-Slivnica«. Sredstva, s katerimi bo Občina Hoče-Slivnica zgradila ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih Radizela in Spodnjih Hoč, bo prispeval Kohezijski sklad.

Občina Hoče-Slivnica bo v okviru projekta zgradila ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v aglomeracijah Radizel in Spodnje Hoče, ki imata več kot 2000 populacijskih enot. Boljšega čiščenja odpadne vode bo deležnih predvidoma 2.782 prebivalcev omenjenih območij, z izvedbo projekta pa bo dosežena 98,49 % priključenost v aglomeraciji Spodnje Hoče in 98,50 % priključenost v aglomeraciji Radizel na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja. Zgrajenih bo okrog 20 kilometrov kanalizacijskega omrežja, ki bo povezano s Centralno čistilno napravo Maribor. Projekt bo predvidoma zaključen do poletja 2023.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino