Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

19.09.2022

Dan evropskega sodelovanja na grajskih dvoriščih

Kornberg/Rakičan, 16. september 2022 – Pod pokroviteljstvom Evropske komisije letos že enajstič zapored potekajo dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja. V petek, 16. septembra smo rezultate in pomen projektov čezmejnega sodelovanja predstavljali na čezmejnem območju avstrijske Štajerske in Pomurja ter v duhu trajnosti in povezovanja obiskali grad Kornberg in dvorec Rakičan na cesti gradov ter dogodek zaključili z otvoritvijo plavajoče ptičje opazovalnice.

Prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja (European Cooperation Day – EC Day) potekajo na temo mladi in sodelovanje z njimi, saj je Evropska unija zaradi posledic pandemije COVID-19 leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih. Z dogodki želimo organizatorji poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju. Programi evropskega teritorialnega sodelovanja, ki so bolj znani kot programi Interreg in predstavljajo drugi steber kohezijske politike, zagotavljajo okvir za izvajanje skupnih ukrepov, spodbujajo regije in države k reševanju skupnih izzivov ter spodbujajo skladen gospodarski, socialni in regionalni razvoj.

Letošnje dogajanje je bilo postavljeno v čezmejno okolje, kjer so se, oziroma se še izvajajo številni projekti, ki jih brez programov Interreg ne bi bilo. Dogodek, ki je bil izveden na čezmejnem območju avstrijske Štajerske in Pomurja, je potekal pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organom upravljanja čezmejnega programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija, v sodelovanju s projektnimi partnerji projektov Castle Road, E-Carriage in BioDiTour. Zadevni trije projekti so lep dokaz uspešnega čezmejnega sodelovanja na področju promocije naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja obmejnih regij.

Skupina 110 udeležencev, ki so z lastnim prevozom prispeli iz različnih koncev programskega območja, se je zbrala v kraju Rakičan v Pomurju in se z organiziranim avtobusnim prevozom podala po cesti gradov na avstrijsko Štajersko. Na grajskem dvorišču gradu Kornberg so udeležence pozdravili minister SVRK, vodja organa upravljanja, grajski gospod Andreas Bardeau, in Katarina Jerebic, vodja projekta Castle Road.

Kot je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavil dr. Aleksander Jevšek, minister SVRK, brez čezmejnih projektov tovrstnega sodelovanja najverjetneje ne bi bilo, kot tudi ne bi bilo številnih konkretnih rezultatov za državljane, ki imajo dolgoročen učinek na področju gospodarstva, turizma in ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. »Sredstva programov Interreg so namenjena vsebinam, ki presegajo državne meje in katerih izvajanje dosega boljše rezultate, če temeljijo na čezmejnem sodelovanju«, je pred zbranimi udeleženci povedala  mag. Tanja Rener, vodja Organa upravljanja zadevnega čezmejnega programa.

Skupina se je vrnila v Rakičan, kjer je bil osrednji del dogajanja. Udeležence so v grajskem dvorišču dvorca Rakičan pozdravili Robert Celec, predstavnik vodilnega partnerja projekta E-Carriage in otroci Waldorfske šole Pomurje, ki so v duhu čezmejnosti zapeli slovenske in avstrijske pesmi. Po končanem programu in medgeneracijskem druženju se je skupina odpravila na Soboško jezero (Expano) in se udeležila otvoritve plavajoče ptičje opazovalnice, ki je rezultat projekta BioDiTOUR.

Namen današnjega dogodka je bil širši javnosti in vsem zainteresiranim približati pomen sodelovanja in predstaviti nekaj projektnih rezultatov. Vsakoletna številčnost udeležencev na tovrstnih dogodkih pa dokazuje, da postajajo programi čezmejnega sodelovanja kljub njihovi majhnosti iz leta v leto vedno bolj prepoznavni, rezultati sofinanciranih projektov pa nepogrešljiv del razvoja in večanja kakovosti bivanja na čezmejnem območju.  Tudi zato sodi čezmejni program med Slovenijo in Avstrijo po porabi sredstev v vrh najuspešnejših programov na ravni EU. Čezmejno sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v obdobju 2021-2027, kar odpira potencial za številne nove učinkovite rešitve za skupne izzive čezmejnega območja.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino