Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

14.02.2022

Državna sekretarka mag. Kirbiš Rojs na posvetu Kulturna dediščina v razvojnih programih 2021-2027

Ljubljana, 14. 2. 2022 Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je v Državnem svetu Republike Slovenije udeležila posveta-Kulturna dediščina v razvojnih programih 2021-2027.
Posvet je potekal v organizaciji Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije od 10 do 13.30 ure. Dogodek je bil razdeljen na tri celovite vsebinske sklope, in sicer; otvoritev posveta z uvodnim nagovorom predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predstavitve sodelujočih gostov ter zaključka in končne razprave.

Evropa je v svojih razvojnih dokumentih že pred časom prepoznala razvojni pomen in vlogo kulturne dediščine. Obenem je bilo tudi leto 2018 s strani Sveta EU in Evropskega parlamenta razglašeno za evropsko leto kulturne dediščine. Posvet Kulturna dediščina v razvojnih programih 2021-2027 je odpiral teme preveritve stanja na področju kulturne dediščine v Sloveniji ter njeno vključenost v različna sektorska področja. V sklepnem delu je podal pobudo k bolj sistemskemu pristopu in razumevanju kulturne dediščine, še posebej v zaščitenih starih območjih mestnih središč.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je v vsebinskem sklopu Kulturna dediščina v kohezijski politiki 2021-2027 med drugim poudarila posebno pozornost, ki jo aktualna Vlada Republike Slovenije namenja področju kulture. Ta se odraža v rekordnem proračunu Ministrstva za kulturo v letih 2021-2023, ki je prvič krepko presegel 200 mio €. V obdobju 2014-2020 je bilo za namene kulture namenjenih kar 48 mio € evropskih sredstev. V Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO) je za kulturo namenjenih 57 mio €, in sicer za digitalizacijo ter obnovo in ohranjanje infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine. V svoji predstavitvi se je dotaknila tudi Večletnega finančnega okvira (VFO) 2021-2027, kjer je za različne tovrstne ukrepe tako iz regionalnega sklada (ESRR) kot tudi iz socialnega sklada (ESS) predvidenih še dodatnih 50 mio € sredstev.

Tako smo posvet, kjer smo preverili stanje kulturne dediščine v Sloveniji, celovito zaokrožili z zanimivimi gosti in zaključili ob 13.30 z zaključki ter končno razpravo.

Ste nas spremljali v živo ali preko ekrana? V kolikor ste nas zamudili, si lahko ogledate posnetek razprave, v katerem je sodelovala državna sekretarka, tudi na spletni strani Državnega sveta.


Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino