Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

22.10.2021

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs: »Evropska sredstva bodo prednostno usmerjena v zeleno in digitalno preobrazbo naše družbe in gospodarstva«

Ljubljana, 16. junij 2021 – Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila spletnega strokovnega posveta »Komu bodo namenjene milijarde EU sredstev?«, na katerem je predstavila priložnosti za podjetja in občine v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost ter izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Spletni dogodek, ki ga je organiziralo podjetje Tiko Pro, je spremljalo okoli 700 udeležencev.

Na dogodku »Komu bodo namenjene milijarde EU sredstev?« so predstavniki Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo spregovorili o Načrtu za okrevanje in odpornost, kohezijski politiki v obdobju 2021–2027 in načrtovanih razpisih. Dobre prakse koriščenja evropskih sredstev so na dogodku predstavili predstavniki podjetij (AS system, d. o. o. in Rihter montažne gradnje, d. o. o.) in občinskih uprav (Mestna občina Maribor in Občina Grosuplje).

»Evropska sredstva za okrevanje in odpornost bomo namenili za reforme in naložbe, ki so za Slovenijo ključne in bi morale biti izvedene že pred leti. Sredstva bodo prednostno usmerjena v naložbe v zdravstvo, dolgotrajno oskrbo in polni zagon gospodarstva, pri čemer bo glavno vodilo digitalna in zelena preobrazba družbe in gospodarstva,« je uvodoma poudarila državna sekretarka Kirbiš Rojs. Kot je povedala, Slovenija še nikoli do zdaj ni razpolagala s takšnim obsegom evropskih sredstev. Na voljo je 3,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev, dodatno pa je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost predvideno še koriščenje 2,5 milijarde evrov. »Do leta 2030 bomo lahko z evropskimi sredstvi uresničili številne projekte in programe, ki bodo pomembno prispevali k odpornosti naše družbe in tlakovali pot iz krize, ki je nastala zaradi epidemije covida-19. Podjetja in lokalne skupnosti boste v tem procesu nepogrešljiv partner. Prepričana sem, da že pospešeno pripravljate projekte. Ministrstva bodo prve javne razpise objavila predvidoma že letošnjo jesen oziroma proti koncu leta,« je povedala.

V okviru razvojnega področja NOO Zeleni prehod bodo za gospodarske subjekte zanimivi javni razpisi za učinkovito rabo energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (izraba potenciala geotermalne, hidro in sončne energije), prehod v krožne poslovne modele in prilagajanje na neizbežne posledice podnebnih sprememb. Na razvojnem področju Pametna, trajnostna in vključujoča rast bodo na voljo razpisi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij ter razpisi za dvig produktivnosti gospodarstva in podporo slovenskemu turizmu. Za občine bodo na voljo sredstva za vodovodne sisteme pod 10.000 enot in kanalizacijske sisteme pod 2.000 enot, širitve širokopasovnega omrežja, poplavno varnost, zaščito pred plazovi, domsko oskrbo in ostalo.

Ob tej priložnosti je državna sekretarka zbrane obvestila, da se bodo sredstva evropske kohezijske politike tudi v obdobju 2021–2027 izvajala v okviru enega operativnega programa, ki bo vključeval Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad plus in Sklad za pravični prehod, namenjen dvema premogovniškima regijama – Zasavju in Šaleški dolini. »Še naprej si bomo prizadevali, da bodo evropska sredstva namenjena projektom, ki bodo prispevali k zmanjševanju razvojnih razlik med slovenskimi regijami ne glede na število operativnih programov,« je še dodala.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino