Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

26.11.2021

Evropska komisija s 570 milijoni evrov v podporo medregionalnim inovacijskim projektom (I3)

V okviru finančnega obdobja 2021-2027 Komisija uvaja nov finančni instrument namenjen spodbujanju medregionalnega sodelovanja na področju inovacij. Nov instrument kohezijske politike zasleduje cilje pametne specializacije ter obenem nudi podporo naložbam na prednostnih področjih za Evropo, kot sta ekološka in digitalna tranzicija. Instrument zasleduje tudi kohezijske cilje, saj bo vsaj polovica sredstev namenjena naložbam v manj razvitih regijah.

Ob tem je komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira dejala: „Z medregionalnim instrumentom za vlaganje v inovacije izkoriščamo neizkoriščen potencial okrepljenega medregionalnega sodelovanja za bolj inovativno, konkurenčno in združeno Evropsko unijo.”

Prvi razpis I3 za zbiranje predlogov v vrednosti 145 milijonov € bo zajemal leti 2021 in 2022.

Za vse zainteresirane bo 9. decembra 2021 organiziran informativni dan.

Povezava na razpis.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino