Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

03.01.2022

Evropska sredstva iz pobude React-EU za krepitev slovenskega turizma

Ljubljana, 27. december 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za »Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti«, ki ga bo izvedlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in za katerega bo sredstva prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo izvedlo javni razpis, ki bo naslavljal krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Javni razpis bo pripomogel k razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek razpisa bo na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino