Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

02.04.2024

Evropska sredstva za dvig kakovosti dvojezičnega šolstva

Ljubljana, 2. april 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem«.

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, pripravila različne dejavnosti oz. delavnice, s katerimi bo obogatila dvojezično izobraževanje. Pri tem bo krepila pozitiven odnos do madžarskega oziroma slovenskega jezika ter ohranjanja kulturne dediščine. Cilj projekta je torej nadgradnja jezikovne podpore v materinščini z novimi pristopi in oblikami poučevanja ter nadgradnja pedagoških praks za krepitev znanj in spretnosti poučevanja na dvojezičnem območju. S tem se bosta izboljšala kakovost in učinkovitost sistema dvojezičnega šolstva.

Projekt »Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem« se izvaja v okviruPrograma evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela« ter zasleduje specifični cilj »Izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno z vrednotenjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev«.

Za projekt v vrednosti 380.000,00 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval veliko večino sredstev (85 %), to je 323.000,00 evrov.

Foto: Freepik

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino