Stran je v izdelavi. Hvala za razumevanje.

Evropska sredstva za energetsko prenovo študentskega doma v Mariboru

Ljubljana, 29. julij 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Prenova objekta Študentski dom 1 in objektov Depandansa s telovadnico (na Tyrševi ulici v Mariboru), faza 2: Prenova objekta ŠD1«.

V okviru druge faze projekta, za katero namenjamo evropska sredstva, bo izvedena energetska prenova in adaptacija objekta Študentski dom 1, pri čemer bo izvedena: toplotna izolacija sten (fasade in vkopane stene), zamenjava stavbnega pohištva, prenova strehe, sanacija tal v kleti proti terenu, prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, ureditev prezračevanja z rekuperacijo (kuhinje in kopalnice), vgradnja indirektne toplotne postaje za znižanje toplotnega režima, sanacij ogrevalnega sistema (razvod), vgradnja hladilnega sistema ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije.

Z izvedenimi ukrepi bo predvidoma prenovljenih 3.062,50 m2 neto tlorisne površine.

S projektom zasledujemo cilje večje energetske učinkovitosti stavb, s tem pa tudi nižanja stroškov, uporabe obnovljivih in alternativnih virov energije ter bolj trajnostno naravnanega upravljanja stavb v javnem sektorju.

Za projekt v skupni vrednosti 4.815.309,30 EUR bo Kohezijski sklad prispeval sredstva v višini 424.554,77 EUR.

Foto: Pixabay

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino