Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

15.03.2024

Evropska sredstva za inovativna mikro, mala in srednja podjetja

Ljubljana, 15. marec 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Vsebinska podpora za hitrejšo globalno in trajnostno rast inovativnih MSP (RazvojniPlus Program)«.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, zagotavljal različne visoko specializirane in ciljno usmerjene podporne storitve, kot so mentoriranje, ekspertno svetovanje, skupinska izobraževanja in usposabljanja, študijske obiske, storitve mreženja in match-makinga ter promocijske storitve. Našteto bo SPS zagotavljal na različnih poslovnih področjih, na primer na področju oblikovanja poslovnega modela, razvoja in trženja produkta, vstopa in širitve na tujih trgih, vključevanja v verige vrednosti, delovanja po trajnostnih in krožnih principih ipd.. S tem bo projekt prispeval k izboljšanju podpornega okolja za inovativno (zagonsko) podjetništvo in h krepitvi znanj, spretnosti in kompetenc inovativnih potencialnih podjetnikov, inovativnih zagonskih podjetij (start-up podjetij) in drugih inovativnih MSP.

Projekt »Vsebinska podpora za hitrejšo globalno in trajnostno rast inovativnih MSP (RazvojniPlus Program)« se izvaja v okviruPrograma evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Inovacijska družba znanja« ter zasleduje specifični cilj »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)«.

Za projekt v vrednosti 4.481.861,20 evra bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 3 milijone evrov, natančneje 2.841.499,99 evra.

Foto: Freepik

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino