Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

10.05.2024

Evropska sredstva za izobraževanje oseb, ki prestajajo zaporno kazen

Ljubljana, 10. maj 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Izvajanje izobraževanj za osebe na prestajanju zaporne kazni«.

Ministrstvo za pravosodje bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, osebam na prestajanju zaporne kazni med drugim omogočilo pridobitev srednješolske izobrazbe in kvalifikacij, prekvalifikacije in nadaljnje poklicno usposabljanje. Osebam na prestajanju zaporne kazni se bo torej omogočilo, da pridobijo formalno izobrazbo, poleg tega pa se bodo v zavodih za prestajanje zaporne kazni izvajali tudi jezikovni tečaji iz slovenskega in angleškega jezika ter programi za dvig funkcionalne pismenosti. S tem se bo omenjenim osebam olajšalo tranzicijsko obdobje po končanem prestajanju kazni in omogočilo hitrejši ter bolj učinkovit proces resocializacije glede na njihove specifične potrebe. V letošnjem letu se tako načrtuje, da bo v projekt vključenih 99 oseb na prestajanju zaporne kazni, do zaključka projekta, tj. konec leta 2028, pa predvidoma skupaj 1400 tovrstnih oseb, in sicer na vseh lokacijah slovenskih zavodov za prestajanje zaporne kazni.

Projekt »Izvajanje izobraževanj za osebe na prestajanju zaporne kazni« se izvaja v okviruPrograma evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost« ter zasleduje specifični cilj »Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine (ESS+)«.

Za projekt v vrednosti 2 milijona evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 1,5 milijona evrov, natančneje 1.428.830,00 evrov.

Foto: Freepik

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino