Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

16.11.2022

Evropska sredstva za kolesarsko povezavo v Kranju

Ljubljana, 16. november 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila skoraj 650 tisoč evrov evropskih sredstev za projekt »CTN KR KP 7: Zlato Polje – ŽP Kranj«.

Mestna občina Kranj bo v okviru projekta dopolnila in dogradila manjkajočo kolesarsko infrastrukturo, vključno z rekonstrukcijo mostu čez Savo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo, ter tako povezala obstoječe kolesarsko omrežje Koroška cesta (soseska Zlato Polje pri Stošiču) v mestnem središču z Železniško postajo Kranj. S tem bo omenjena občina omogočila varno vsakodnevno prehajanje kolesarjev in pešcev med središčem Kranja in železniško postajo, ki predstavlja pomembno mobilnostno vozlišče javnega potniškega prometa med mestom Kranj in njegovim urbanim zaledjem, Ljubljano in drugimi občinskimi središči Gorenjske regije. Za projekt v višini 2.209.016,29 EUR bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 648.616,43 EUR, zaključen pa bo predvidoma jeseni 2023.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino