Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

21.07.2022

Evropska sredstva za krepitev kariernih centrov

Ljubljana, 21. julij 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«. S tem zasledujemo cilje boljše odzivnosti izobraževalnega sistema na potrebe trga dela.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela. Poleg tega so sredstva javnega razpisa namenjena tudi spodbujanju prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

Javni razpis obsega usposabljanja in izobraževanja za karierne svetovalce, vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori ter podporo posebnim skupinam študentov.

Z javnim razpisom pomagamo oblikovati kvalitetnejše izobraževanje, prijaznejše študentom in bolj prilagojeno razvojnim smernicam prihodnosti.

Za javni razpis v vrednosti 1.035.000 EUR bo Evropski socialni sklad prispeval sredstva v višini 828.000 EUR.

Javni razpis bo predvidoma objavljen 22. julija 2022.

Foto: arhiv SVRK (Klemen Razinger)

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino