Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

12.03.2024

Evropska sredstva za nadgradnjo sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju

Ljubljana, 12. marec 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju – SOVIR«.

Agencija Republike Slovenije za okolje bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, vzpostavila nadgrajen sistem za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju. Vsebinski ukrepi za doseganje tega cilja vključujejo prenovo spletne vsebine za obveščanje in opozarjanje javnosti z namenom zmanjšanja naravne ogroženosti ljudi in zaščite njihovega premoženja ob vremensko pogojenih naravnih nesrečah, razvoj in nadgradnjo orodja za učinkovito obveščanje in opozarjanje pred nevarnimi meteorološkimi, hidrološkimi in oceanografskimi razmerami in izrednimi dogodki ter nadgradnjo merilne in informacijske infrastrukture za stalno spremljanje in napovedovanje meteoroloških, hidroloških in oceanografskih razmer.

Projekt »Nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju – SOVIR« se izvaja v okviruPrograma evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« ter zasleduje specifični cilj »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov«.

Za projekt v vrednosti 23.048.148,63 evrov bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 11,5 milijona evrov, natančneje 11.475.000,00 evrov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino