Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

Evropska sredstva za neformalno izobraževanje in usposabljanje

Ljubljana, 2. februar 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU+)«.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo v okviru z evropskimi sredstvi sofinanciranega projekta v programe usposabljanja in izobraževanja vključeval brezposelne osebe ter tako poskrbel za njihovo čim hitrejšo aktivacijo, povečanje njihove zaposljivosti z dvigom usposobljenosti temeljnih veščin ter izboljšanje pogojev vstopa na trg dela. Brezposelnim osebam bo omogočena vključitev tako v programe osnovnega digitalnega opismenjevanja kot v programe, ki so na višjih nivojih digitalne usposobljenosti. Poleg tega se bodo udeleženci lahko vključevali v posamezna usposabljanja na temo zelenega dela, kjer bodo pridobivali znanje in veščine s področij, kot so zmanjševanje količine odpadkov ter onesnaževanja, varovanje okolja in obnove ekosistemov, izboljšanje energetske in surovinske učinkovitosti, omejevanje emisij toplogrednih plinov ter prilagoditev na posledice podnebnih sprememb.

Natančneje, to pomeni, da se bo v neformalno izobraževanje in usposabljanje do konca letošnjega leta vključilo predvidoma 1.272 brezposelnih oseb iz ciljnih skupin ter od teh zaposlilo predvidoma 287 ljudi, do konca izvajanja projekta, to je decembra 2028, pa bo v projekt vključenih predvidoma 7.620 brezposelnih oseb, od katerih se jih bo zaposlilo vsaj 1.723.

Projekt »Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU+)« se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela«. Zasleduje specifični cilj »Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, predvsem z izvajanjem jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela ter neaktivne osebe kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva (ESS+)«.

Za projekt v vrednosti 8.851.556,00 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 7 milijonov evrov, natančneje 6.731.732,75 evrov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino