Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

15.11.2023

Evropska sredstva za občine: Odobrili smo sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Ljubljana, 15. november 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij«.

V okviru javnega razpisa se bodo občinam dodelila sredstva evropske kohezijske politike za sofinanciranje stroškov postopka priprave občinske celostne prometne strategije (OCPS), ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep na horizontalni ravni v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega osebnega motornega prometa. Velik delež poti prebivalcev ne poteka le znotraj meja občin, ampak se začne ali konča zunaj teh, zato je priporočljivo, da se v nadaljnjem procesu predvidi sodelovanje s sosednjimi občinami in usklajevanje posameznih OCPS o zadevah skupnega interesa (kot npr. javni prevoz, izposoja javnih koles, souporaba vozil, izvedba ukrepov na infrastrukturi, financiranje ukrepov ipd.).

V okviru javnega razpisa, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, se bo tako vpeljalo in spodbujalo celostno prometno načrtovanje ter usmerjalo lokalne skupnosti v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo instrumentov, kot je OCPS, ki bodo podlaga za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni.

Javni razpis bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 17. 11. 2023.

Za javni razpis v vrednosti 5.144.300,00 evrov bo Kohezijski sklad prispeval dobre 4,3 milijone evrov, natančneje 4.372.655,00 evrov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino