Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

13.10.2023

Evropska sredstva za temeljne kompetence

Ljubljana, 13. oktober 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Temeljne kompetence 2023–2029«.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z javnim razpisom prispeva k doseganju specifičnega cilja »Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti« v okviru prednostne naloge »Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela« Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi. S tem se bodo izboljšale tako temeljne kompetence kot tudi splošna izobraženost odraslih. Javni razpis bo v Uradnem listu RS objavljen predvidoma danes, 13. 10. 2023.

Za razpis v vrednosti 37 milijonov evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 25 milijonov evrov, natančneje 24.790.000,00 evrov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino