Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

15.12.2022

Evropska sredstva za trajnostno mobilnost v Ljubljani

Ljubljana, 14. december 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 109.000 evrov evropskih sredstev za kolesarske in pohodne površine v Ljubljani (projekt »CTN MOL Cesta dveh cesarjev«).

V okviru projekta bodo obojestransko uredili pločnik za pešce ter kolesarsko stezo v dolžini cca 2.100 m. Kolesarska steza in pločnik bosta višinsko ločena od ceste. Na novo bodo uredili tudi odvodnjavanje meteorne vode iz prometnih površin (meteorna kanalizacija) ter 4 avtobusna postajališča mestnega potniškega prometa vzdolž obravnavanega odseka Ceste dveh cesarjev.

Projekt se izvaja v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in sledi ciljem razvoja urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Namen projekta je spodbujanje nemotoriziranega prometa na območju Mestne občine Ljubljana ter zagotavljanje ustreznih in primernih kolesarskih in pohodnih površin. To bo prispevalo k razvoju trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti zraka in življenjskega prostora v urbanem območju, povečanju prometne varnosti ter posledično k privlačnosti prostora tako za meščane kot tudi za obiskovalce mesta.

Za projekt v skupni vrednosti 6.161.460,23 evra bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 109.258,66 evra. 

Foto: www.slovenia.info (avtor: Jacob Riglin, Beautiful Destinations)

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino