Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

21.11.2023

Evropska sredstva za ureditev kolesarske poti med Žalcem in Rogatcem

Ljubljana, 21. november 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Kolesarske poti Žalec–Rogatec«.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo v okviru projekta uredila kolesarsko pot med Žalcem in Rogatcem, ki je razdeljena na dva odseka, in sicer Žalec–Celje in Šentjur–Rogatec. Projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi, bo omogočil, da se zgradijo nove kolesarske površine, tam, kjer to ni mogoče ali ekonomično, pa bodo le-te potekale na vozišču obstoječih manj prometnih cest. Območje bo ustrezno označeno s prometno signalizacijo, poleg tega so na odsekih z večjim nagibom nivelete predvidena počivališča.

Večina odseka Žalec–Celje, ki se bo začel pri mostu za Šešče, končal pa na Partizanski cesti na desnem bregu Savinje v Celju, bo potekala po visokovodnem nasipu na levem bregu Savinje kot novogradnja – skupna dolžina tega kolesarskega odseka bo 11,03 km. Odsek Šentjur–Rogatec pa se bo pri Šentjurju navezal na obstoječi projekt izgradnje kolesarske povezave Celje–Štore–Šentjur in končal pri Muzeju na prostem v Rogatcu. Skupna dolžina tega kolesarskega odseka bo 16,04 km. Celotna kolesarska pot Žalec–Rogatec bo tako obsegala 27,07 km, od tega je predvidena novogradnja kar 19,42 km.

Za projekt v vrednosti 14.645.741,00 evrov bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 12,5 milijona evrov, natančneje 12.448.879,85 evrov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino