Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

13.11.2023

Evropska sredstva za ureditev nabrežja Korna – pešpoti v Novi Gorici

Ljubljana, 13. november 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Ureditev nabrežja Korna – ureditev pešpoti«.

Mestna občina Nova Gorica bo z odobrenimi evropskimi sredstvi uredila pešpot na odseku od območja pod Kapelo do navezave na Trubarjevo ulico. Fizično se investicija navezuje na funkcionalno zaključeno celoto, povezano z urejanjem kolesarskih povezav in površin za pešce (od navezave na Trubarjevo ulico do Streliške ulice), in mrežo nastajajočih peš povezav, ki vzpostavljajo manjkajoče peš povezave predvsem v smeri V-Z. Tako se bosta pešpot in mešana površina za kolesarje in pešce na začetku in koncu območja obdelave navezali na obstoječo infrastrukturo, to je asfaltni pločnik ob Streliški poti. Na omenjeno kolesarsko povezavo in pešpot se bo še dodatno uredilo povezave iz Kosovelove, Trubarjeve in Kidričeve ulice ter pešpoti iz Rutarjeve ulice in Ulice Marija Kogoja. Projekt tako sledi specifičnemu cilju evropske kohezijske politike »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Za projekt v vrednosti 234.215,97 evrov bo Kohezijski sklad prispeval 130.267,91 evrov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino