Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Krepimo izobraževalni sistem: Evropska sredstva za javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«

Ljubljana, 30. junij 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«. Z javnim razpisom zasledujemo cilje spodbujanja prožnih oblik učenja in podpore karierni orientaciji.

Javni razpis je namenjen spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) in izvajanju prožnih oblik učenja. S tem se mladim omogoča pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj znanj za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj, razvoj podjetnosti, inovativnosti, kreativnega razmišljanja in ustvarjalnosti za večjo zaposljivost ter lažji prehod v delovno okolje. 

Z javnim razpisom se naslavlja tudi druge izzive visokega šolstva, kot so sistemsko uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem, večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov potrebam trga dela ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem.

Omogočen bo prispevek k vzpostavitvi institucionalnega okvirja za zagotavljanje odprtega in inovativnega visokošolskega prostora. Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko strategijo pametne specializacije, v kateri so opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna razvojna področja.

Za javni razpis v vrednosti 3.500.000 EUR bo Evropski socialni sklad prispeval sredstva v višini 2.800.000 EUR.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino