Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

29.10.2021

Krepimo zdravstveni sistem: 5 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev iz pobude React-EU za ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota

Ljubljana, 29. oktober 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »COVID19 – Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota«. Za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, vreden 8,9 milijona evrov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz naslova pobude React-EU prispeval 5 milijonov evrov. V letošnjem letu smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za krepitev zdravstvenega sistema iz tega naslova namenili že 71 milijonov evrov.

V okviru projekta bo Ministrstvo za zdravje bistveno povečalo število postelj Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki bodo ustrezno opremljene za sprejem bolnikov v podaljšano bolnišnično zdravljenje in neakutno oskrbo. Ob enem bo ministrstvo s to naložbo zagotovilo boljše pogoje in povečalo možnosti za uspešno zdravljenje bolnikov ter vzpostavilo ustrezne pogoje tudi za paliativno oskrbo ob zagotovitvi pogojev za zdravje in varnosti pri delu zaposlenih.

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo v letošnjem letu namenili že 71 milijonov evrov za krepitev slovenskega zdravstvenega sistema iz pobude React-EU; od skupno enajstih naložb v okviru te pobude jih je bilo kar 6 za izboljšanje stanja v zdravstvu. Poleg tokrat namenjenih evropskih sredstev za ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota smo v prvi polovici tega meseca že odobrili 6,8 milijona evrov za ureditev prostorov za namen Negovalne bolnišnice UKC Maribor, februarja 2021 3,6 milijona evrov za preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor, marca 4,5 milijona evrov za ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana, v začetku maja 1,5 milijona evrov za projekt informacijsko podporo naročanju (na cepljenje) na primarni ravni, junija pa 50 milijonov evrov za celovito energetsko sanacijo stavbe UKC Hospital.

S tem nadaljujemo naše poslanstvo vračanja evropskih sredstev ljudem – tudi preko ustrezne zdravstvene infrastrukture in boljše zdravstvene oskrbe.

Vir: Splošna bolnišnica MS

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino