Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

17.02.2023

Mag. Marko Koprivc na uvodnem sestanku strateškega projekta ADRIONCYCLETOUR

Državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, mag. Marko Koprivc, se je udeležil uvodnega sestanka projekta strateškega pomena »ADRIONCYCLETOUR«, ki je danes potekal v Kopru. Projekt, ki vsebinsko pokriva področje kolesarskega turizma kot oblike trajnostnega turizma, poteka v okviru Programa Interreg Italija-Slovenija.

Projekt ADRIONCYCLETOUR, Jadransko-jonska kolesarska pot za trajnostni turizem, promovira kolesarski turizem kot obliko trajnostnega turizma, ki želi prispevati k boljši dostopnosti in večji privlačnosti programskega območja. Zasnovan je na istoimenski projektni ideji, razviti v okviru delovnih skupin EU Jadransko Jonske makrostrategije.

Glavni cilj projekta je opredeliti kolesarsko povezavo ob obali Severnega Jadrana, ki pelje skozi italijanski deželi Veneto in Furlanijo-Julijsko krajino ter Slovensko Istro na naši strani meje. Kolesarska povezava je del jadransko-jonske kolesarske povezave ob Jadranskem in Jonskem morju, ki poteka od juga Italije preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Albanije vse do Grčije.

Kot je v svojem nagovoru zbranim izpostavil državni sekretar mag. Koprivc, je projekt »zelo pomemben za razvoj in promocijo trajnostne oblike kolesarskega turizma na čezmejnem območju, ki ima v turizmu velik potencial. Z inovativnimi in kakovostnimi skupnimi turističnimi proizvodi in storitvami lahko povežemo čezmejno območje v skupno čezmejno destinacijo. Hkrati je ta projekt pomemben tudi za povezovanje dveh sosednjih in prijateljskih držav in njunih regij.«

Projekt je razdeljen v tri sklope. Prvi sklop je namenjen krepitvi sodelovanja med turističnimi ponudniki na lokalni, regionalni in čezmejni ravni. Drugi sklop predstavljajo investicije in pilotne intermodalne storitve, v okviru katerega bodo v občini Kobarid zgradili tudi del manjkajoče kolesarske poti od Starega Sela do mejnega prehoda Robič. Tretji sklop aktivnosti se osredotoča na vzpostavitev trajnega čezmejnega delovnega omizja na institucionalni ravni.

»Čezmejni program je s tem strateškim projektom sledil usmeritvam Evropske komisije o krepitvi povezovanja različnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja. S tem bo tudi večji učinek posameznih investicij, kar bo naredilo naše regije še bolj privlačne za turiste in lokalne prebivalce« je še poudaril mag. Koprivc. Ob tem je tudi opozoril na razlike v finančnih zmožnostih lokalnih in regionalnih oblasti, »Lokalne in regionalne oblasti imajo različne finančne možnosti za vlaganje v opremljanje kolesarskih poti. Hitrost vzpostavljanja povezav pa je v veliki meri odvisna prav od možnosti sofinanciranja iz evropskih sredstev, ki lahko dajo tem pobudam velik zagon.«

Partnerji projekta so Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina, ki je tudi vodilni partner, Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta (VEGAL) in Regionalna destinacijska organizacija PromoTurismo FVG (Furlanija-Julijska krajina) na italijanski strani. Slovenski partnerji projekta so BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Regionalni razvojni center Koper, Posoški razvojni center in Občina Kobarid.

Projekt v skupni vrednosti 4.375.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj podprl s prispevkom v višini 3.500.000 evrov, zaključen pa bo do konca avgusta 2025.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino