Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

13.10.2022

Marko Koprivc: S skupnimi močmi lahko dosežemo cilje evropskega zelenega dogovora

Državni sekretar v SVRK mag. Marko Koprivc je na današnjem posvetu Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (Srip Matpro) v Portorožu izpostavil pomen Strategije pametne specializacije za dosego ambicioznih podnebnih ciljev.

Posvet o prihodnosti na področju raziskav zelenih ogljično-nevtralnih materialov za oblikovanje zelenega proizvoda odslikava cilje  slovenske Strategije pametne specializacije (S5) ter opredeljuje potenciale, ki jih imamo in jih moramo znati izkoristiti s sredstvi, ki so nam na voljo, je delaj državni sekretar Koprivc.  

Po njegovih besedah je prav na podlagi aktivnosti pametne specializacije nastalo 9 strateško razvojno inovacijskih partnerstev, tako imenovanih SRIP-ov, s katerimi je Slovenija uvedla nov model razvojnega sodelovanja, kjer se srečujejo ključni inovacijski deležniki.

»Brez sodelovanja v današnjem svetu, gospodarstvu in družbi nasploh ni mogoč večji napredek. To je že stara modrost, lepo ubesedena v slovenskem pregovoru: »več glav več ve«. Prav področje inovacij, raziskav in razvoja je ob širokem sodelovanju, domačem in mednarodnem ter med različnimi partnerji in deležniki, lahko bistveno uspešnejše,« je poudaril Koprivc.

Opozoril je, da je Strategija pametne specializacije pogoj za črpanje sredstev evropske kohezijske politike, ki so vezana na zasledovanje Cilja politike 1 – Pametna Evropa. »Na razpolago imamo tudi druge vire in priložnosti, a so ta bodisi precej skromnejša ali pa manj gotova. Zato je ključno, da do konca leta zapremo programske dokumente evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027,« je še poudaril Koprivc.

Sporazum o partnerstvu z Evropsko komisijo je podpisan, kmalu bo zaprt tudi Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, Evropska komisija pa mora potrditi tudi slovensko Strategijo pametne specializacije (S5). Državni sekretar Koprivc je ob tem izrazil prepričanje, »da bomo tudi S5 zaprli in tako nadaljevali uspešno zgodbo predhodnice S4, ki je bila v preteklosti prepoznana kot ena najboljših v EU«.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino