Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

21.12.2022

Minister Jevšek v Zasavju o priložnostih, ki jih prinaša program evropske kohezijske politike

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek je na seji Razvojnega sveta zasavske regije v Trbovljah predstavil program evropske kohezijske politike 2021-2027, ki z letom 2023 Sloveniji omogoča dostop do približno 3,2 milijarde evropskih sredstev.

“V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pripravljamo slovensko uredbo za izvajanje kohezijske politike, pri čemer je glavni poudarek na poenotenju in poenostavitvah postopkov, kar bi omogočilo še bolj učinkovito koriščenje evropskih sredstev. Naš cilj je, da uredbo še pred koncem leta pošljemo v medresorsko usklajevanje, da bi jo lahko vlada potrdila v januarju 2023, ” je poudaril minister Jevšek.

Minister je izpostavil Sklad za pravičen prehod, ki “je še posebej pomemben za Zasavje”, saj je namenjen prestrukturiranju premogovnih regij zaradi opuščanja rabe premoga. V programu evropske kohezijske politike 2021-2027 je tako na voljo 249 milijonov evrov evropskih sredstev za Zasavje in savinjsko-šaleško območje. Po besedah ministra Jevška bodo prvi razpisi za kohezijska sredstva finančnega obdobja 2021-2027, ki se bo sicer izvajalo do konca leta 2029, objavljeni v prvi polovici leta 2023.

Še prej pa bodo objavljeni razpisi čezmejnih Interreg programov, je dejal minister Jevšek: “SVRK je za programsko obdobje 2021- 2027 že tretjič dobila mandat za upravljanje treh čezmejnih programov, in sicer z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Skupna vsota evropskih sredstev za te tri čezmejne programe je 99,2 milijona evrov”.

Prvi razpis za čezmejni program Slovenija – Avstrija je SVRK že objavila v petek, 16. decembra. Predvidoma februarja oz. marca 2023 bosta sledila še prva razpisa programov Slovenija – Madžarska in Slovenija – Hrvaška. Prav tako pa bodo v letu 2023 na voljo sredstva t.i. Švicarskega prispevka. Gre za 16 milijonov švicarskih frankov, ki so namenjena naložbam v obnovljive vire energije, je povedal minister Jevšek.

Na vprašanje, kateri projekti bodo imeli prednost, pa je minister Jevšek odgovoril: “Tisti, ki bodo prinesli večjo dodano vrednost za Slovenijo.”

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino