Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

03.12.2021

Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na posvetu s predstavniki iz Zahodne kohezijske regije

Ljubljana, 3. december 2021- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je danes izvedla tretjega v nizu posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021–2027 s predstavniki kohezijske regije Zahodna Slovenija, katerega cilj je oblikovanje ukrepov kohezijske politike.

Minister Zvone Černač je v uvodni predstavitvi orisal trenutno stanje črpanja VFO 2014–2020, časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in sodelavke pa so nato s predstavniki regije podrobno obravnavali Sporazum o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti in izhodišča operativnega programa kohezijske politike 2021-2027. Načrt izvajanja mehanizmov teritorialnega sodelovanja je podrobneje predstavil dr. Robert Drobnič, v. d. direktorja Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Minister in državna sekretarka sta najprej odgovorila na vprašanja, ki smo jih na SVRK prejeli od Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, nato pa odprla razpravo. Predstavniki regije so v okviru razprave naslovili predvsem obseg sredstev, ki je namenjen Zahodni kohezijski regiji, in spremembo stopnje sofinanciranja, mehanizme teritorialnega sodelovanja in poenostavitev izvajanja VFO ter zmanjševanje administrativnih ovir.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino