Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

01.12.2021

Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na posvetu z deležniki iz Vzhodne kohezijske regije

Ljubljana, 1. december 2021- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko nadaljuje z izvajanjem prvega kroga posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021–2027, katerega cilj je oblikovanje ukrepov kohezijske politike.

Na današnjem posvetu je preko video povezave sodelovalo več kot 200 predstavnikov kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Minister Zvone Černač je v uvodni predstavitvi orisal trenutno stanje črpanja VFO 2014–2020, časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in sodelavke pa so nato s predstavniki regije podrobno obravnavale Sporazum o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti in izhodišča operativnega programa kohezijske politike 2021-2027. V delu, ki se tiče področja regionalnega razvoja, za katerega je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je predstavitev dopolnil dr. Robert Drobnič, v. d. direktorja Direktorata za regionalni razvoj. Sledila je produktivna debata. Sodelavci  Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odgovarjali na vprašanja in beležili predloge, ki so naslavljali mehanizme teritorialnega sodelovanja in izboljšanja izvajanja VFO ter zmanjševanja administrativnih ovir.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino