Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

09.12.2021

Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs v Državnem svetu RS o evropskih sredstvih v Sloveniji do 2030

Ljubljana, 8. december 2021- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) se s ciljem oblikovanja ukrepov kohezijske politike posvetuje z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvirja 2021–2027.

Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs sta v Državnem svetu RS predstavila trenutno stanje črpanja VFO 2014–2020, časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. Državne svetnice in svetnike sta seznanila s Sporazumom o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti in izhodišči Operativnega programa kohezijske politike 2021-2027.

Predstavitvi je sledila razprava, v kateri so minister, državna sekretarka in Sibil Klančar, vodja Službe za razvojna sredstva z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, odgovorili na vprašanja in predloge svetnic in svetnikov, ki so naslavljala predvsem kohezijska sredstva kot enega glavnih razvojnih naložbenih virov države ter alokacijo sredstev za krepitev gospodarstva. 

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino