Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

24.11.2021

Minister Zvone Černač v Pomurski regiji: Prizadevamo si, da v prihajajočem večletnem finančnem obdobju 2021–2027 upravičencem olajšamo dostop do evropskih sredstev

Lendava, 23. november 2021 – V okviru vladnega obiska v Jugovzhodni regiji se je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač sestal z županoma občin Moravske Toplice in Turnišče, v Lendavi preizkusil sistem izposoje električnih koles ter si na kolesu ogledal projekt transnacionalnega sodelovanja IronCurtainCycling in lokacijo za novogradnjo stanovanj v Lendavi.

Po delovnem posvetu vlade se je minister Zvone Černač sestal z Alojzom Glavanom, županom občine Moravske Toplice. Predstavniki občine so ministru predstavili naložbene načrte občine, pogovori pa so nanesli tudi na vprašanje vključenosti mehanizmov teritorialnega sodelovanja v večletnem finančnem okviru 2021–2027. Minister je predstavnikom občine zagotovil, da se mehanizmi, ki so se izkazali za delujoče, ohranjajo tudi v prihodnji finančni perspektivi, vendar v poenostavljeni obliki, saj si vsi želimo, da upravičencem olajšamo dostop do evropskih sredstev. V Moravskih Toplicah si je minister ogledal tudi prostore javnega podjetja Čista narava d.o.o., ki so bili zgrajeni s pomočjo EU sredstev v okviru projekta Oaza zdravja v sklopu mehanizma teritorialnega sodelovanja Dogovora za razvoj regij.

Minister je obisk nadaljeval v občini Turnišče, kjer ga je sprejel župan Borut Horvat. Spregovorila sta o možnostih sofinanciranja občinskih projektov z evropskimi sredstvi. Dotaknila sta se tudi gradnje ekonomsko-poslovne cone ob glavni prometni žili skozi regijo, za katero smo na Službi Vlade RS za razvoj in EU kohezijsko politiko februarja letos izdali odločitev o podpori. Naložba bo krepila konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter spodbudila ustvarjanje novih delovnih mest.

V Lendavi se je minister z električnim kolesom podal na ogled projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi. Električno kolo je minister prevzel na e-izposojevalnici koles, sofinancirani s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, ob lokaciji bodoče večnamenske športne dvorane. S kolesom se je podal po poti IronCurtainCycling, ki je rezultat sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko v okviru transnacionalnega programa Interreg. V sklopu projekta so bila, poleg izoblikovanja novega turističnega produkta in kolesarke povezave med državama, vzpostavljena sodobna kolesarska počivališča in izposojevalnice, polnilnice e-koles in prenočišča za kolesarje. Po poti se je minister ustavil tudi ob Domu starejših Lendava, kjer bo Občina Lendava s sredstvi pobude React EU izboljšala bivalni standard stanovalcev doma. Pot ga je vodila do stavbe nekdanje Dijaške skupnosti Lendava, kjer namerava Občina Lendava vzpostaviti dnevni center za aktivno preživljanje starosti ter varovana stanovanja. Postanek so minister in predstavniki Občine Lendava opravili ob tabli, ki označuje lokacijo, kjer bo s strani Javnega stanovanjskega sklada RS in pomočjo evropskih sredstev zgrajenih 72 novih stanovanj.

Vožnji z električnimi kolesi je sledil obisk stolpa Vinarium, kjer so predstavniki občine in Turistične zveze Lendava ministru predstavili strategijo razvoja območja okrog stolpa z vsemi ciljnimi projekti, za katere občina meni, da predstavljajo izziv razvojnega preboja občine.

Obisk Pomurske regije bo minister sklenil z udeležbo na javni tribuni, na kateri bodo predstavniki Vlade RS prisluhnili županom, gospodarstvenikom in drugim nosilcem razvoja v regiji.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino