Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

11.04.2024

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo dobrih 21 milijonov evrov evropskih sredstev za podjetnike

Ljubljana, 11. april 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za »Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 (JR Start-up konzorcij)« in projekt »Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev«. Z razpisom in vavčerji bo tako na voljo za podjetja in inovativne posameznike kar 21,16 milijona evrov evropskih sredstev.

S projektom »Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev« nadaljujemo sistem dodeljevanja spodbud malih vrednosti, ki bo mikro, majhnim in srednjim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja, s pomočjo katerega bodo omenjena podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence – tudi skladno z dobrimi tujimi praksami. To pa se bo odražalo v hitrejši rasti MSP-jev ter večjem deležu prihodkov MSP-jev v prihodkih celotnega podjetniškega sektorja. Projekt naslavlja MSP-je tudi z vidika uspešnosti, in sicer jim bo pomagal tako pri preprečevanju zaostanka v rasti in razvoju v primerjavi z večjimi podjetji kot tudi, da bo vplival na odločitve bodočih ali potencialnih podjetnikov o njihovi lastni podjetniški poti. V okviru tega projekta bo Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavil več javnih pozivov za vavčerje – predvidoma bodo prvi pozivi objavljeni v Uradnem listu RS že v tem mesecu.

Za projekt v vrednosti 38.510.500,00 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 20 milijonov evrov evropskih sredstev.

Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 (JR Start-up konzorcij) pa bo prispeval k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo, in sicer na način, da bo zagotavljal brezplačne podporne storitve za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja. V okviru tega javnega razpisa se bo podpora zagotavljala na dva načina – 1) s promocijo inovativne podjetniške kulture, kot so start-up dogodki in 2) z izvajanjem celovitih podpornih storitev, še zlasti start-up programov, svetovanjem in mentoriranjem. Javni razpis bo Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavil v Uradnem listu predvidoma jutri, 12. 4. 2024.

Za javni razpis v vrednosti 1.841.666,67 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,2 milijona evrov, natančneje 1.167.616,67 evrov.

Tako javni razpis kot projekt se izvajata v okviruPrograma evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Inovacijska družba znanja« ter zasledujeta specifični cilj »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)«.

Foto: Freepik

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino