Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

31.08.2022

Neformalno zasedanje Sveta EU za splošne zadeve v Pragi

Evropska unija je edinstvena oblika povezovanja držav in se ves čas spreminja in razvija. Da bi vseh 27 držav članic sledilo skupnim interesom, so pristojne različne institucije.

Ena izmed glavnih evropskih institucij je Svet EU. Neformalno govorimo kar o »Svetu«.  Sestavljajo  ga vladni ministri oziroma ministrice iz vsake države članice, da razpravljajo o zakonodajnih predlogih, jih spreminjajo in sprejemajo, ter usklajujejo evropske politike. Ministri imajo pooblastilo, da v imenu svoje vlade prevzamejo obveznosti glede ukrepov, dogovorjenih na sestankih.

Svet EU je skupaj z Evropskim parlamentom hkrati tudi glavni organ odločanja Evropske unije in ima bistveno vlogo pri sprejemanju odločitev v EU. Oblikuje in sprejema zakonodajne akte, običajno skupaj z Evropskim parlamentom.

Svet za splošne zadeve (GAC) je ena od sestav Sveta in skrbi za usklajenost dela vseh sestav Sveta. Pripravlja in spremlja zasedanja Evropskega sveta (srečanja voditeljev in voditeljic držav oziroma vlad držav članic EU).

Sestavljajo ga zlasti ministri in ministrice držav članic EU, ki so pristojni za evropske zadeve. Evropsko komisijo običajno zastopa komisar oz. komisarka za medinstitucionalne odnose, vendar je to odvisno od obravnavane zadeve. Zaseda enkrat mesečno.

Odgovoren je tudi za številna področja, na primer širitev EU in pristopna pogajanja, sprejetje večletnega finančnega okvira, kohezijsko politiko, in druga vprašanja, za katera ga pooblasti Evropski svet.

Uradnim sejam Sveta predseduje vsakokratno predsedstvo Sveta, ki se menja med državami članicami EU po načelu rotacije vsakih 6 mesecev. Seje potekajo v Bruslju ali Luksemburgu.

Vsako predsedstvo Sveta organizira tudi neformalna srečanja ministrov in ministric, da bi razpravljali o pobudah, ki zadevajo določeno temo ali sestavo Sveta. Na neformalnih zasedanjih ministri izmenjujejo stališča o temah, ki jih predlaga vsakokratno predsedstvo, konkretne uradne odločitve pa se sprejemajo zgolj na uradnih zasedanjih.

Minister Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek se bo 1. in 2. septembra 2022 udeležil neformalnega zasedanja Sveta EU za splošne zadeve v formaciji kohezijskih ministrov v Pragi, ki ga sklicuje Češko predsedstvo.

Namen tokratnega zasedanja je izmenjava mnenj glede prihodnosti kohezijske politike v trenutno zelo negotovem obdobju, ki ga zaznamujejo različni izzivi. Ministri si bodo izmenjali poglede o načinu in ukrepih za doseganje zelenega preboja ter digitalne transformacije. Glede na izredno pomembno vlogo kohezijske politike pri prenovi EU kot celote se bodo ministri tudi dotaknili oblikovanja kohezijske politike po letu 2027, ko bo za nami trenutno programsko obdobje. Ob robu zasedanja se bo minister srečal tudi s komisarko za kohezijo in reforme, Eliso Ferreira.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino