Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

20.10.2021

Odobrena evropska sredstva v višini 253 milijonov evrov iz pobude React-EU!

V petek, 2. julija 2021, je bila sprejeta Sprememba Operativnega programa (v nadaljevanju: OP), verzija 6.0, in s tem tudi potrditev vsebin za prvo alokacijo sredstev iz pobude React-EU.

Sprejeta Sprememba OP prinaša za Operativni program 2014-2020 kar dodatnih 253,3 milijonov evrov v okviru prve tranše za React-EU, ki bodo namenjeni zdravstvu in dolgotrajni oskrbi ter zelenemu in digitalnemu prehodu. Podprti bodo projekti, ki bodo okrepili zdravstveno infrastrukturo za upravljanje pandemije koronavirusa ter investicije v IKT opremo za omogočanje poučevanja in učenja na daljavo.  

Slovenija je na črpanje iz te pobude dobro pripravljena že od začetka letošnjega leta, o čemer priča podatek, da smo odobrili sredstva že za šest različnih projektov v prvi polovici leta 2021. Februarja 2021 je v okviru React-EU Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,6 milijona evrov za projekt »COVID19 – Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«, marca 2021 4,5 milijona evrov za projekt »COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana«, v začetku maja 2021 1,5 milijona evrov za projekt »COVID19 – informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni«, konec maja 2021 93 milijonov evrov za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«, v sredini junija 2021 pa 30 milijonov evrov za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)« in 50 milijonov evrov za projekt »COVID19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«.

To je že druga odlična novica za okrevanje Slovenije po pandemiji COVID-19 v zadnjih nekaj dneh. Prvega julija je namreč Evropska komisija prižgala zeleno luč slovenskemu Načrtu za odpornost in okrevanje, ki je osnova za izplačilo 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino