Stran je v izdelavi. Hvala za razumevanje.

Odobrena evropska sredstva za pomoč uporabnikom drog in prepovedanih snovi v športu

Ljubljana, 29. junij 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 508.000 evrov evropskih sredstev za projekt  »Vzpostavitev stične točke za načrtovanje, razvoj, koordinacijo in spremljanje pilotnih programov na področju prepovedanih drog in prepovedanih snovi v športu«. Odločitev o podpori je izdana v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027.

Ministrstvo za zdravje želi s projektom vzpostaviti stičišče, v okviru katerega bo strokovna skupina odgovorna za načrtovanje, razvoj, koordinacijo in spremljanje posameznih programov krovnega projekta. Prav tako bo odgovorna za  vzpostavitev in koordinacijo aktivnega sodelovanja med različnimi deležniki, načrtovanje in izvedbo vseh s krovnim projektom povezanih izobraževanj in komunikacij ter sodelovanje pri pripravi pravnih okvirov, nujnih za izboljšanje stanja na obravnavanih področjih.

Stična točka je nujen element za strokovno implementacijo novih programov, namenjenim pomoči in podpori ljudem, ki uporabljajo droge in druge neregulirane snovi s farmakološkim delovanjem. S pomočjo Stične točke bo vodena in nadzirana vpeljava novih storitev, katerih cilj je zmanjšati škodo zaradi uporabe prepovednih drog in drugih snovi z nereguliranim statusom in farmakološkim delovanjem ter izboljšati pomembne pokazatelje zdravja družbe. V okviru projekta bodo vpeljani:

  • vzpostavitev mobilne ambulante z namenom približevanja zdravstvene oskrbe uporabnikom ter ukrepanja v boju proti boleznim, ki se prenašajo s krvjo in spolno prenosljivim boleznim,
  • vzpostavitev centra za celostno zdravstveno okrevanje in reintegracijo ljudi, ki uporabljajo ali so uporabljali droge,
  • vzpostavitev močnih povezav med zdravstvenim in socialnim varstvom v mrežo podpornih storitev za celostno okrevanje uporabnikov drog,
  • širitev delovanja CPZOPD z vključitvijo delavnih terapevtov in krepitvijo procesov rehabilitacije,
  • analiza stanja na področju prehranskih dopolnil glede vsebnosti v športu prepovedanih snovi s farmakološkim delovanjem (anaboliki, stimulansi),
  • vzpostavitev aktivnega sodelovanja vseh akterjev in priprava ustreznih ukrepov in načrtno ozaveščanje ciljne populacije.

Za projekt v vrednosti 798.650,76 evra bo Evropski socialni sklad plus prispeval 507.782,16 evra evropskih sredstev.

Foto: Freepik

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino