Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

14.07.2023

Odobreni prvi projekti in določen drugi rok za standardne projekte

V okviru čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija sta bila v programskem obdobju 2021-2027 objavljena dva javna razpisa, in sicer javni razpis za predložitev standardnih projektov ter javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti. Prvi rok slednjega se zaključi 19. julija 2023.

Na razpis za standardne projekte je bilo predloženih 36 projektnih predlogov. Po zaključenem ocenjevanju prispelih prijav je 12. julija 2023 Odbor za spremljanje programa odobril 19 standardnih projektov.

V okviru prve prednostne naloge so bili odobreni projekti z akronimi H2GreenFUTURE, VIRIDI, ADDCIRCLES in Circular Netna drugi prednostni nalogi so bili odobreni projekti z akronimom LifeLongWood, Mobita SI-AT, GreenTour, Health for All, Hosted by family, CDO-VR, Castle Road 2.0, LINGUA, MOST/BRÜCKE, Startup 50+, deProfundis, REUSE, COWORKING.NET in Skills+. Projekt z akronimom CBC4YOUTH je bil odobren v okviru tretje prednostne naloge.

V odobrenih standardnih projektih sodeluje 42 slovenskih in 42 avstrijskih projektnih partnerjev.

Drugi rok za predložitev standardnih projektov je 12. december 2023 ob 12. uri.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino