Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

03.01.2022

Povezujemo Slovenijo: Evropska sredstva za vzhodno obvoznico v Ravnah na Koroškem

Ljubljana, 29. december 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi – Vzhodna obvoznica Ravne«. To je še ena v nizu naložb, v okviru katerih z evropskimi sredstvi povezujemo Slovenijo.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in občina Ravne na Koroškem bosta v okviru projekta izdelali projektno dokumentacijo, ki bo podlaga za pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo in izpolnitev vseh pogojev za začetek gradnje hitre ceste. Občina Ravne bo skladno s svojimi pristojnostmi prevzela aktivnosti umeščanja obvoznice v prostor, medtem ko bo DRSI prevzel aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI). Z izgradnjo navezovalne ceste bo uporabnikom ceste z Mežiške doline omogočen hitrejši in boljši dostop do novozgrajene hitre ceste, na obstoječih cestah Raven pa se bodo prometne obremenitve zmanjšale, posledično se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje in stroški uporabnikom. Skrajšanje potovalnega časa do TEN-T omrežja bo omogočilo večjo konkurenčnost gospodarstva v regiji in zmanjšalo odliv prebivalcev iz regije.

V finančni perspektivi 2014–2020 smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko evropska sredstva na področju avtocest, obvoznic in hitrih cest namenili za avtocesto med Draženci in Mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje, obvoznico v Krškem, južno obvozno cesto v Murski Soboti, obvoznico Kidričevo, navezovalno cesto Ljubečna–avtocestni priključek Celje vzhod, rekonstrukcijo ceste Cerknica-Bloška Polica ter za izdelavo dokumentacije za 3. razvojno os: za južno obvoznico Slovenj Gradec ter odseka (1) od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug in (2) od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino