Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

23.12.2021

Prvi krog posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021-2027 uspešno zaključen

Ljubljana, 22. december 2021- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je danes zaključila s prvim krogom posvetovanja z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021–2027.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in sodelavec Josip Mihalic sta se sestala s predstavniki Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenja občin Slovenije (ZOS) in Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA GIZ). Orisala sta časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. Sledila je razprava, v okviru katere sta skupaj s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za infrastrukturo ter Ministrstva za okolje in prostor odgovarjala na vprašanja, ki so v največji meri naslavljala tematiko teritorialnih mehanizmov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino