Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

20.05.2022

Slovensko zdravstvo v koraku s časom: Telemedicinska obravnava za bolnike s kroničnimi boleznimi

Ljubljana, 20. maj 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za izvedbo javnega razpisa »Izvajanje storitev telemedicinske obravnave za bolnike s kroničnimi boleznimi«.

Preko navedenega javnega razpisa bomo omogočili izvajanje zdravstvene obravnave na daljavo z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnoloških storitev za bolnike s kroničnim srčnim popuščanjem, sladkorno boleznijo, arterijsko hipertenzijo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) in astmo. Izvajanje storitev telemedicinske obravnave bolnikov s kroničnimi boleznimi se izvaja v okviru organizirane mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki vključuje in povezuje izvajalce zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva in v različnih zdravstvenih dejavnostih.

Sredstva za izvedbo razpisa prispeva Evropski socialni sklad iz virov React-EU. Po izteku financiranja iz Evropskega socialnega sklada se bo financiranje storitev zagotavljalo iz drugih mehanizmov. Z uvajanjem sodobnih orodji v zdravstveno obravnavo postajajo zdravstvene storitve hitrejše, enostavnejše in dostopnejše.

Foto: Pixabay

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino