Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

02.11.2021

Spodbujamo podjetništvo: Dobrih 300 tisoč evrov evropskih sredstev za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Ljubljana, 2. november 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 307 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za »Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja«. To je še en v nizu projektov, s katerim spodbujamo dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Namen javnega razpisa jevzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju tako Vzhodne kot Zahodne kohezijske regije, in sicer z oblikovanjem specifičnih storitev podpornega okolja za usposabljanje, mentorstvo, povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem. V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirane aktivnosti, kot so (1) informiranje in svetovanje, (2) povezovanje socialnih podjetij in povezovanje z lokalnimi in regionalnimi okolji ter medsektorsko povezovanje, (3) usposabljanje in delavnice ter (4) analiza in poročanje. S tem se bo vzpostavilo učinkovito podporno okolje za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetnikov in k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

Javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavili konzorcijski partnerji, ki so za ureditev medsebojnih razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo o skupni izvedbi projekta v skladu s predmetnim javnim razpisom, bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predvidoma ta petek, 5. novembra 2021.

V finančni perspektivi 2014–2020 je bilo do sedaj za socialno podjetništvo namenjenih že 11,8 milijona evrov evropskih sredstev.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino