Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

01.06.2022

Spodbujamo podjetništvo: Evropska sredstva za javni razpis, ki občinam omogoča infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovnih con

Ljubljana, 1. junij 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za »Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023«. Z javnim razpisom, za katerega sredstva prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, omogočamo občinam infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovnih con in s tem zagotavljamo pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture, in sicer prometne, energetske, komunalne in vodne infrastrukture (samo protipoplavnih ukrepov) ter infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko-poslovnih con. Upravičenci tega javnega razpisa so občine, ki so tudi investitorji projekta, ciljne skupine pa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bodo poslovala v ekonomsko-poslovnih conah. Javni razpis je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo v Uradnem listu Republike Slovenije že včeraj, 31. maja 2022.

Rok za prijavo je 15. julij 2022.

Foto: Ribnica.e-obcina.si

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino