Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

31.05.2022

Spodbujamo raziskave, inovacije in razvoj: Evropska sredstva za nakup raziskovalne opreme

Ljubljana, 31. maj 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Nakup raziskovalne opreme NIB«. S projektom, za katerega sredstva prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, krepimo nacionalne raziskovalne kapacitete in povezave med nacionalnimi raziskovalnimi organizacijami ter spodbujamo povezave z mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) bo v okviru sofinanciranega projekta vzpostavil Biotehnološko stičišče preko nakupa nove raziskovalne opreme, ki bo nadgradila obstoječo raziskovalno infrastrukturo na področjih S4 – biotehnologija, biomedicina in biološki viri, analitične zmogljivosti, varna in zdrava hrana ter okoljska znanost. S tem bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti Nacionalnega inštituta za biologijo – tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju – in okrepila podporo gospodarstvu. Pri razvoju raziskovalne infrastrukture bo namreč pomemben vidik predstavljalo tudi vključevanje gospodarstva v njeno uporabo, da bi tako spodbudili hitrejši razvoj, ter neposredno sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami. Gre torej za celostno vizijo, ki zasleduje horizontalno usmerjen cilj v mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s področji S4.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino