Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

13.12.2021

Spodbujamo trajnostno mobilnost: Evropska sredstva za kolesarske povezave v Kranju, Murski Soboti in na Ptuju

Ljubljana, 13. december 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je od sredine novembra 2021 do danes odobrila evropska sredstva za kolesarsko povezavo v Kranju ter za ureditev kolesarskih površin na Ptuju in v Murski Soboti. To so le zadnje tri investicije v nizu projektov, s katerimi spodbujamo trajnostno mobilnost, kolesarjem pa omogočamo varne in udobne kolesarske povezave. V zadnjih sedmih letih je bilo namreč za kolesarske povezave namenjenih okrog 115 milijonov evrov evropskih sredstev, s katerimi je bilo podprtih približno 492 kilometrov kolesarskih povezav.

Mestna občina Kranj bo s pomočjo Kohezijskega sklada dogradila manjkajočo kolesarsko infrastrukturo s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na Kolesarski povezavi 10: Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj na delu Ceste Staneta Žagarja znotraj mestnega območja Kranja. Med drugim bo dogradila odvodnjavanje, javno razsvetljavo in parkirišče.
Mestna občina Ptuj bo uredila površine za kolesarje ob obstoječi občinski cesti ter s tem zagotovila neprekinjeno kolesarsko povezavo med Dornavsko in Ormoško cesto. V okviru tega projekta bo razširila obstoječ pločnik v dvosmerno kolesarsko stezo, preko potoka Grajena pa bo postavila brv. Tudi ta investicija bo sofinancirana s sredstvi iz Kohezijskega sklada.
Mestna občina Murska Sobota pa bo s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj obnovila več odsekov kolesarskih povezav, in sicer: odsek (1) na Lendavski ulici, (2) na Gregorčičevi ulici (s krožiščem z Ulico Staneta Rozmana in krožiščem z Ulico arhitekta Novaka), (3) na Ulici Staneta Rozmana, (4) na Slomškovi ulici (s krožiščem na Gregorčičevi) in (5) odsek na Zvezni ulici.

V finančni perspektivi 2014-2020 je bilo do sedaj za kolesarske povezave širom Slovenije zagotovljenih okrog 115 milijonov evrov evropskih sredstev, s katerimi je bilo podprtih približno 492 kilometrov kolesarskih povezav.

Foto: www.krskolesom.si

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino