Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

02.03.2023

Ustanovna seja odbora za spremljanje programov iz skladov Evropske unije za notranje zadeve

Ljubljana, 1. marec 2023 – Danes je potekala ustanovna seja Odbora za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja.

Odboru, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev za notranje zadeve, zunanje in evropske zadeve, obrambo in finance ter predstavniki lokalnih skupnosti, regionalnih razvojnih agencij, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, invalidskih organizacij, raziskovalnih organizacij in univerz, predseduje državna sekretarka Tina Heferle.

Evropska politika na področju notranjih zadev se v Sloveniji izvaja v okviru treh skladov, iz katerih bo Sloveniji na voljo skupaj 184,8 milijonov evrov.

Sklad za azil, migracije in vključevanje prispeva k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov, kar zajema različne vidike skupne azilne politike in politike priseljevanja Evropske unije (EU). Prav tako podpira ukrepe, povezane z mednarodno zaščito, zakonitim priseljevanjem in vključevanjem državljanov tretjih držav in operacije s področja vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju EU. Za izvajanje programa ima Slovenija iz tega naslova na voljo 44,5 milijona evra evropskih sredstev.

Sklad za notranjo varnost prispeva k zagotavljanju visoke ravni varnosti v EU, zlasti s preprečevanjem terorizma, radikalizacije, hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala ter kibernetske kriminalitete in boju proti njim, s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj in njihovo zaščito ter s pripravami na z varnostjo povezane incidente, tveganja in krize, zaščito pred njimi in njihovim učinkovitim obvladovanjem v okviru področja delovanja. Za izvajanje programa je iz tega naslova Sloveniji namenjenih 26,5 milijona evra evropskih sredstev.

Tretji program – Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko – zagotavlja trdno in učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah. S tem prispeva k zagotavljanju visoke notranje varnosti v EU ob hkratnem ohranjanju prostega gibanja oseb in ob doslednem spoštovanju ustreznega pravnega reda EU in mednarodnih obveznosti EU in držav članic, ki izhajajo iz mednarodnih instrumentov. Za izvajanje programa iz tega naslova je na voljo 113,8 milijona evra evropskih sredstev. Zaradi vstopa Hrvaške v schengensko območje se bo ta program ustrezno spremenil, saj so v tem trenutku načrtovane operacije le v višini 44,2 milijona evra evropskih sredstev.

Kot je dejala državna sekretarka, »ti programi predstavljajo temelj za izvajanje evropske politike na področju notranjih zadev v Sloveniji, z vzpostavljenim sistemom upravljanja in nadzora pa so vzpostavljeni pogoji za črpanje evropskih sredstev iz proračuna EU.«

Udeleženci ustanovne seje odbora za spremljanje programov EU.
Ustanovna seja odbora za spremljanje programov EU

Ustanovna seja odbora za spremljanje programov EU.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino