Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

03.10.2022

Vzhodna kohezijska regija podprla program evropske kohezijske politike 2021-2027

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija (RS KRVS) je na današnji seji na gradu Rajhenburg v Brestanici sprejel Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021 – 2027. Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek je ob tem izrazil zadovoljstvo, saj je »naša nacionalna zaveza, da program potrdita tudi obe kohezijski regiji.«

Po besedah ministra Jevška je program, ki ga je prejšnji teden potrdila Vlada RS, dober. »Pomembno je, da smo dosegli dogovor z vsemi deležniki, ki jih ni malo. Zna pa se zgoditi, da nas bodo okoliščine prisilile, da bomo program naslednje leto prilagajali razmeram, ki jih zaradi vojne v Ukrajini in energetske krize zdaj ne moremo natančno napovedati,« je poudaril minister Jevšek.

Izrazil je tudi prepričanje, da bo Sloveniji do konca leta uspelo zaključiti vse postopke v zvezi s programom, ki je eden od dveh temeljnih dokumentov za črpanje evropskih sredstev: »V petek bomo zadnjo inačico programa predstavili še na seji zahodne kohezijske regije, sledi predložitev programa v formalno potrditev Evropski komisiji. Upamo, da bo Evropska komisija program odobrila do konca leta in da se bo v začetku naslednjega leta črpanje sredstev naslednjega programskega obdobja lahko začelo.«

Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021 – 2027 in Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo sta temeljna dokumenta, ki Sloveniji omogočata koriščenje približno 3,2 milijarde evrov evropskih sredstev v prihodnjem programskem obdobju, pri čemer program evropske kohezijske politike operacionalizira bistveni del sporazuma o partnerstvu.

Sporazum o partnerstvu določa, da bo Slovenija v finančnem obdobju 2021 – 2027, ki se sicer izteče leta 2029, namenila:

  • 806 milijonov evrov za zeleni in nizkoogljični prehod; za naložbe, kot so pridobivanje sončne energije in vetra ter izboljšanje energetske učinkovitosti stavb;
  • 727 milijonov evrov za razvoj, raziskave in inovacije; za naložbe v raziskovalno infrastrukturo in raziskovalne zmogljivosti;
  • 769 milijonov evrov za socialno vključenost, zaposlovanje, izobraževanja in usposabljanja;
  • 511 milijonov evrov za trajnostno in pametno mobilnost; za naložbe kot je posodobitev javnega potniškega prometa, zlasti železniške infrastrukture;
  • 95 milijonov evrov za teritorialne pristope kot sta urbani in lokalni razvoj;
  • 250 milijonov evrov za Savinjsko-Šaleško regijo zaradi opuščanja rabe premoga in prestrukturiranja Zasavja.

Sporazum o partnerstvu sta prejšnjo sredo v Ljubljani podpisala minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek in evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira. 

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino