Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

27.05.2022

Z energetsko prenovo do prijetnejšega in bolj trajnostnega učnega okolja: Energetska sanacija in adaptacija objekta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Soča

Ljubljana, 27. maj 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za izvedbo projekta »Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča«.

V okviru projekta bo izvedena energetska prenova in adaptacija objekta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, območne enote Soča. Izvedena bo sanacija oziroma dodatna izolacija fasade, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva, izolacija ravne strehe, zamenjava obstoječega vira ogrevanja, sanacija prezračevalnega sistema – kuhinja, jedilnica in učilnice, vgradnja toplotne črpalke za toplo sanitarno vodo, vgradnja termostatskih ventilov in frekvenčno reguliranih črpalk za ogrevalni sistem, preureditev ogrevalnega sistema, vgradnja kompenzacijske naprave, centralni nadzorni sistem in izvedba organizacijskih ukrepov.

Z uspešno izvedenim projektom bo predvidoma  prenovljenih 3.219,00 m2 neto tlorisne površine.

Sredstva za izvedbo razpisa prispeva Kohezijski sklad. Z vlaganji v energetsko sanacijo zasledujemo cilje zelenega prehoda in skrbimo za prijetno učno okolje.

Foto: FB CŠOD Soča

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino