Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

25.05.2022

Z urejanjem komunalne infrastrukture do čistega okolja: Izgradnja komunalne opreme obrtne cone v občini Starše

Ljubljana, 25. maj 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Izgradnja komunalne opreme v obrtni coni Zlatoličje v občini Starše«.

V okviru projekta bo Občina Starše uredila obstoječo poslovno cono Zlatoličje v obsegu 4,28 ha, ki trenutno nima ustrezne komunalne prometne, energetske in druge javne infrastrukture. S tem bo povečala dodano vrednost za mala in srednja podjetja, omogočila razvoj novih delovnih mest in pospešila gospodarski razvoj.

Sredstva za izvedbo projekta prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj.

Z zagotavljanjem komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti krepimo konkurenčnost gospodarstva in skrbimo za okolje.

Foto: Pixabay

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino