Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

30.11.2021

Za učinkovito rabo energije: 627 tisoč evrov evropskih sredstev za celovito energetsko prenovo objekta v Vojašnici barona Andreja Čehovina

Ljubljana, 30. november 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 627 tisoč evrov iz Kohezijskega sklada za projekt »Celovita energetska prenova Objekta 14 v vojašnici BAČ«. To je še eden v nizu projektov, v okviru katerih z evropskimi sredstvi povečujemo učinkovitost rabe energije v javnem sektorju. Do sedaj smo za podporo projektom energetske prenove javnih stavb namenili že dobrih 107 milijonov evrov evropskih sredstev.

Ministrstvo za obrambo bo v okviru projekta izvedlo energetsko prenovo objekta, ki ni namenjen zgolj vojaški, pač pa tudi civilni rabi. Natančneje, na omenjenem objektu, ki se nahaja v Postojni, bo izvedlo dodatno toplotno izolacijo fasade in strehe ter zamenjalo okna. Poleg tega bo vgradilo prezračevalni sistem z rekuperacijo, centralno nadzorni sistem, merilnik porabe električne energije, toplote za ogrevanje in za pripravo sanitarne tople vode, senzorskih luči na hodnikih in sanitarnih prostorih ter termostatske ventile. Prenovljenih bo skoraj 6 tisoč kvadratnih metrov neto tlorisne površine.

V finančni perspektivi 2014–2020 smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za podporo projektom energetske prenove javnih stavb namenili že 107,104 milijona evrov sredstev iz Kohezijskega sklada, od tega 21,25 milijona evrov za javni razpis za energetsko prenovo občinskih stavb (JR JOB 2021), kjer so sredstva še na razpolago. Rok za oddajo vlog za ta razpis je 31. januar 2021.

Foto: Ministrstvo za obrambo

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino