Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

30.03.2022

“Beg možganov” – blažitev izzivov, povezanih z upadanjem prebivalstva

Številne regije in države članice EU se soočajo z upadom prebivalstva, ki ga povzročajo dejavniki kot so nizka stopnja rodnosti in neto migracija. Izseljevanje kvalificirane delovne sile oz. “beg možganov” spodkopava rastoči potencial prizadetih regij. Na depopulacijo vpliva tudi starajoče se prebivalstvo, ki še posebej prizadene podeželske regije. V naslednjem desetletju naj bi se prebivalstvo, staro nad 65 let, povečalo za več kot 25% v eni od petih regij EU, medtem ko naj bi se delovno prebivalstvo zmanjšalo za 4% na ravni EU in več kot 10% v eni od petih regij.

Evropska komisija pripravlja Sporočilo o begu možganov, ki naj bi bilo sprejeto do konca leta 2022. Pri tem se bodo zlasti preučili različni dejavniki bega možganov, njegove kratkoročne in dolgoročne posledice ter možne rešitve za zaustavitev, ali celo spremembo dinamike izseljevanja visokokvalificiranih oseb, katerih znanja in spretnosti so v državi izvora pomanjkljivi.

Namen posvetovanja je razumeti obseg pojava na ravni EU in na regionalni ravni, dojemanje vzrokov za beg možganov, socialno-ekonomske posledice bega možganov ter naravo ukrepov, da bi obdržali, privabili ali ponovno pritegnili kvalificirane delavce.

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o “begu možganov” in izzivih, povezanih z upadanjem prebivalstva. Več o tem si lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Javno posvetovanje bo aktivno 12 tednov – od 29. marca do 21. junija 2022 do polnoči po bruseljskem času.

Posvetovanje je odprto za vse državljane in zainteresirane strani: nacionalni, regionalni in lokalni organi, akademska združenja…

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino